• page_banner

Polat turba

 • S235 S275 S355 Steel Pipe

  S235 S275 S355 Polat turba

  Polat turba, nebit, gaz ýaly suwuklyklary daşamak üçin giňden ulanylýan poladyň içi boş zolagydyr,

  Suw, gaz, bug we ş.m., üstesine-de, egilmekde, şol bir wagtyň özünde burulýan güýç, ýeňil agram, şonuň üçin hem giňden ulanylýar

  Mehaniki bölekleri we in engineeringenerçilik gurluşlaryny öndürmek. Şeýle hem adaty ýaraglar, ýaraglar, oklar we ş.m. öndürmek üçin köplenç ulanylýar.

  Polat turbalaryň klassifikasiýasy: polat turbalar üznüksiz polat turbalara we kebşirlenen polat turbalara bölünýär (gyrmyzy turba bilen). Bölümiň görnüşine görä we

  Tegelek turba we ýörite şekilli turba bölünip bilner, giňden ulanylýan tegelek polat turba, ýöne birneme inedördül, gönüburçly, ýarym tegelek bar,

  Altyburçly, deň taraply üçburçluk, sekizburç we beýleki ýörite görnüşli polat turbalar

 • API 5L ASTM A106 Seamless Carbon Steel Pipe

  API 5L ASTM A106 üznüksiz uglerod polat turbasy

  Metalüzüň üstünde tikinsiz bir metal bölekden ýasalan polat turbalara bökdençsiz polat turbalar diýilýär. Önümçilik usulyna görä, bökdençsiz turba gyzgyn togalanýan turba, sowuk togalanan turba, sowuk çekilen turba, ekstruziýa turbasy, turba urmak we ş.m. bölünýär. Bölümiň görnüşine görä, üznüksiz polat turba tegelek we ýörite görnüşli, ýörite görnüşli turbanyň inedördül, ýumurtga, üçburçluk, altyburç, gawun tohumy, ýyldyz, ganatly turba we dürli çylşyrymly şekilleri bar. Dürli ulanylyşyna görä galyň diwar turbasy we inçe diwar turbasy bar. Düşnüksiz polat turbasy esasan nebit geologiýasy buraw turbasy, nebithimiýa döwüji turba, gazan turbasy, göteriji turba we awtoulag, traktor, awiasiýa ýokary takyklykly polat turba hökmünde ulanylýar