• page_banner

Haryt

inedördül polat turba A36


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Biziň kärhanamyz wepalylyk bilen işlemegi maksat edinýär, ähli geljegimize hyzmat edýär we täze gelen Hytaýda uglerod polatdan ýasalan turba we turba A36 A355 P5 P11 En10210 En10216 DIN17175 tegelek gyzgyn rulon garyndysy polat turbasy 4130 4140 Q345 13cr, täze tehnologiýa we täze enjamda işlemegi maksat edinýär. Gymmatlyklar, müşderä hyzmat etmek! "Biziň niýetimizdir. Biz ähli müşderileriň biziň bilen uzak möhletli we özara täsirli hyzmatdaşlygy ýola goýjakdygyna tüýs ýürekden umyt edýäris. Işimiz barada goşmaça maglumat almak isleseňiz, indi biziň bilen gürleşmegi ýatdan çykarmaň.

Täze gelen Hytaý uglerod polat turbasy, üznüksiz uglerod polat turbasy, belli bir topara täsir edip, bütin dünýäni ýagtylandyryp biljek meşhur marka gurmagy maksat edinýäris. Işgärlerimiziň özüne bil baglamagyny, soň bolsa maliýe erkinligini gazanmagyny, iň soňunda wagt we ruhy erkinlige eýe bolmagyny isleýäris. Näçe baýlyk gazanyp biljekdigimize üns bermeýäris, munuň ýerine ýokary abraý gazanmagy we önümlerimiz bilen tanalmagy maksat edinýäris. Netijede, bagtymyz näçe pul gazanýandygymyzdan däl-de, müşderilerimiziň kanagatlanmagyndan gelýär. Biziň toparymyz elmydama siziň üçin iň gowy zady eder.

Çalt Jikme-jiklikler

Gelip çykan ýeri Týanjinin, Hytaý
Marka ady ASTM
Arza Suwuk turba, gidrawlik turba, gaz turbasy, himiki dökün turbasy, gurluş turbasy
Garyndy ýa-da ýok Garyndy däl
Bölüm şekili Kwadrat
Pörite turba Galyň diwar turbasy
Galyňlyk 0,4 - 50 mm
Standart ASTM
Uzynlyk 12M, 6m, 6.4M, 1-18m tötänleýin ýa-da kesgitlenen uzynlyk
Şahadatnama API, ce, ISO9001
Baha A36 A53 ST37 ST52 Q235B
Faceerüsti bejermek Arealaňaç, gara reňk, Galvanizli, 3PE
Çydamlylyk ± 5%, ± 10%
Gaýtadan işlemek hyzmaty Egilmek, kebşirlemek, bezemek, urmak, kesmek
Iledagly ýa-da ýaglanmadyk Az salym ýagly
Hasap-faktura hakyky agramy boýunça
Eltip bermegiň wagty 7 gün
Önümiň ady inedördül polat turba A36 100mm * 100mm
Tehnika inedördül
Polat derejesi B / X42 / X52 / X60 / X70 L245 / L290 / S320 / L360 / L390 / L415
Ahyrky görnüşi Düz, bevel
Ahyrky goragçy Plastiki gapaklar, metal goraýjy, birikdirme
Gaplamak Deňze laýyk gaplamak
Bellemek OD, WT, L, Grade, atylylyk we ş.m.
Barlag SGS BV TUV
Ulanylyşy Suwuk turba, gurluş, gaz turbasy we ş.m.
Üpjünçilik ukyby Günde 2000 Metrik Ton / Metrik Ton

Önümiň beýany

Tehnika

Kwadrat we gönüburçly turbalar

Diametri

10 * 10-1000 * 1000mm.

Galyňlyk

0.4mm -50mm

Iş tertibi

SCH20, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH120, SCH160, XXS we ş.m.

Uzynlyk

1m-18m tötänleýin ýa-da kesgitlenen uzynlyk bar

Material

GB 20 #, Q235, Q345, ST35.8, ST37, ST52, ASTM A106 Gr.B, A53Gr.B, API 5L Gr.B.X42, X46, X52, X60, X65, X70, S235JR, S355JR

Standart

GB / T 8163, DIN2440, DIN2448, API 5L, ASTM A53, ASME B36.10M, BS EN10218

Soňy gutarýar

Bevel gutarýar, düzlük gutarýar, sapakly uçlar

Faceerüsti bejermek

gara, ýag, gara ýagyň üstü ýa-da poslama garşy bejergisi
1) Gara, öňünden galvanizlenen
2) ýagly, poroşok örtük
3) Talabyňyz hökmünde galvanizlenen
PS: Öň galvanizli polat turbasy: 60-150g / m2; Gyzgyn çümdürilen galvanizli polat turbasy: 200-600g / m2

Bukja

1. Baglamak
2. Köpçülikde
3. Iki tarapdan goraýjy iberýär
4. Dokalan halatlar
5.Güýçli gaplar
6. Müşderileriň islegi ýaly

Arza

Gurluşda, aksesuarlarda, gurluşykda giňden ulanylýar,
Suwuk transport, maşyn bölekleri, awtoulagyň stres bölekleri
traktor bölekleri we ş.m.

Üstünlikleri

Harytlaryň hili.

Amatly baha.

Kepillendirilen gowşuryş wagty.

Çeýe töleg şertleri.

Hyzmatlarymyz

2

1. Mugt nusga berilip bilner

2. Synag buýrugy kabul ederliklidir

3. Üçünji tarap synagy kabul ederliklidir

4. Eltip bermegiň wagty kepilligi

2
1

Önümler sergisi

4 (7)
4 (6)
4 (5)

Sorag-jogap

--1. S: MOQ näme (iň az sargyt mukdary)?

J: Diňe bir bölek

--2. S: Gaplamak usullaryňyz näme?

J: Baglama ýa-da plastmassa halta ýa-da köpçülik bilen gaplanan.

--3. S: Töleg şertleriňiz nähili?

J: T / T 30% öňünden T / T, 70% FOB-a iberilmezden öň bolar.

    T / T öňünden T / T 30%, CIF-iň aşagyndaky BL-iň göçürmesine garşy 70%.

    T / T 30% öňünden T / T, CIF astynda 70% LC.

    CIF-de 100% LC.

--4. S: Gowşuryş wagtyňyz näçe?

J: Adatça öňünden töleg alanyndan 15-20 gün soň hem mukdaryna baglydyr.

--5. S: Zawodyňyza baryp bilerismi?

J: Hoş geldiňiz. Tertipnamaňyzy düzenimizden soň, hünärmen satuw toparyny siziň işiňizi yzarlamak üçin taýýarlarys.

Alyjynyň synlary

7

Taslama meselesi

4

1. 2015 Kuweýt howa menziliniň gurluşygy

2.2017 Singapur tuneli taslamasynyň gurluşygy

3. Gonkong hökümetiniň 2010-njy ýyldaky perde diwar taslamasy

4.2020 London GRG taslamasynyň gurluşygy

5. Liaocheng medeni meýdançasynyň polat gurluşyk taslamasy

6. Liaocheng gimnaziýa gurluşyk taslamasy

7. 2020-nji ýylda 5g signal diňi

8. 2020-nji ýylda Singapurda polat gurluşygy

6
5

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň