• page_banner

Tegelek polat

 • S235JR S275JR S275J2H S355JR Round Bar Material Iron Rod Steel carton steel round bar

  S235JR S275JR S275J2H S355JR tegelek çyzykly material demir çybyk polat karton polat tegelek çyzyk

  Tegelek polat, tegelek kesişli poladyň gaty zolagy. Onuň aýratynlyklary millimetr diametri, 50 mm diametrli tegelek polat üçin “50 ″” ýaly aňladylýar.

  Tegelek polat gyzgyn togalanmak, ýasamak we sowuk çyzgylara bölünýär. Gyzgyn togalanan tegelek polat ululygy 5,5-250mm. Olaryň arasynda: 5.5-25mm kiçi tegelek polat, esasan, berkitme, bolt we dürli mehaniki bölekler hökmünde ulanylýan göni bukjalarda üpjün edilýär; 25 mm-den uly tegelek polat, esasan mehaniki bölekler ýa-da polat turbalaryň näsazlygy üçin ulanylýar. Tegelek polat, tegelek kesişli poladyň gaty zolagy. Onuň aýratynlyklary, “diametri 50 mm tegelek polat diýmekdir” ýaly diametri millimetrde aňladylýar

 • A572GR50 A36 steel round/ bar

  A572GR50 A36 polat tegelek / bar

  Önümiň tanyşdyrylyşy Biz tejribeli öndüriji. Ajaýyp hilli Hytaý S355j2h / S355jo / S355j2 / S275joh bazaryndaky möhüm şahadatnamalardan köplügi gazanyp, öýüňizdäki we daşary ýurtly alyjylary biziň bilen söwda guramasyna gelmegini tüýs ýürekden garşylaýarys. “Gowy hil bilen bäsleşiň we döredijilik bilen ösüň” we ...