• page_banner

Habarlar

TASLAMA KESELI

Kompaniýamyz, Jinan Handan tizlik ýolunyň demirgazygynda, Pekin Jiulong demir ýolunyň günbataryndaky Liaocheng Ykdysady Ösüş Zonasynda, Şandong welaýatynyň paýtagty Jinandan 50 minutlyk aralykda ýerleşýär. Çingdao halkara deňiz portuna barmak üçin 1t diňe 3 sagatdan gowrak wagt gerek. ýokary geografiki ýerleşişi we amatly transporty bilen.

Kompaniýanyň esasy işi: Europeanewropa standarty, Iňlis standart burç polat, polat

tarelka turbasy, inedördül turba, tegelek polat, zolak polat. bsen10210 / 2-2006.bsen10219-2-2006.bsen10204-3.1-3.2 kepilnama talaplary. Agentler: Laigang Rizhaosteel, Hengyang Hualing, Tangshan Shengcai, Guoyang polat, Fangyuan, shunshi ýokary tehnologiýa we beýleki polat önümleri. Emma hereket edýän polat zawodymyz müşderileriň hil talaplaryny üpjün etmek üçin CEewropa CE şahadatnamasy we FPC kepilnamasy bolmaly.

Kompaniýa ilki bilen hile laýyk, önümiň hilini kepillendirmek üçin ilki bilen müşderiniň ýörelgesine, dogruçyl we ygtybarly ýörelgesine eýeriň. Zähmet çekmek bilen müşderilerimiz ýurduň hemme ýerinde bolup, gowy abraý gazandylar we gaýdyp geldiler. Köp müşderiniň goldawy we işgärlerimiziň zähmeti bilen kompaniýa indi altyna çykdy

kärhananyň ösüş döwri. Geljekdäki ösüş prosesinde ajaýyplygy döretmek üçin müşderilerimiz bilen el-ele bermäge taýýardyrys.

Liaocheng Jiangbei suw şäheri hökmünde tanalýar. Iň uly Dongçang köli bar

Jiangbeldäki emeli köl China Hytaýyň iň uly dört kitaphanasynyň biri bolan Haýýuan pawiliony

binalar, Guangyue diňi, gadymy taryhy we medeni bina we ş.m. ajaýyp görnüşleri we ýönekeý halk däp-dessurlary bar. Täze we köne müşderileriň Liaocheng şäherine gelmegini mähirli garşylaýarys

TASLAMA KESELI:

1.2015 Kuweýt howa menziliniň gurluşygy

2.2017 Singapur tuneli taslamasynyň gurluşygy

3. Hong-iň perde diwar taslamasyKong Hökümet 2010-njy ýylda

4.2020 London GRG taslamasynyň gurluşygy

5. Liaocheng medeni meýdançasynyň polat gurluşyk taslamasy

6. Liaocheng gimnaziýa gurluşyk taslamasy

2020-nji ýylda 7.5g signal diňi

8. 2020-nji ýylda Singapurda polat gurluşygy    


Iş wagty: Awgust-30-2021