• page_banner

Habarlar

 • May 20, 2022 steel price index trend warning report information

  2022-nji ýylyň 20-nji maýynda poladyň bahasy indeksiniň duýduryş hasabaty maglumatlary

  Wagt: 2022-5-24-2022-5-24 Duýduryş reňk kody: gök ● Bazara syn: gelejekler bir gezek ýykyldy, ýer titremesi pes;● Çykdajylaryň derňewi: çig mal gowşak bolmagyny dowam etdirýär, çykdajylaryň azalmagy;Supply Üpjünçilik we isleg derňewi: üpjünçiligiň we islegiň gysylmagy, inwentar de-tekiz;● Makro derňewi: işjeň syýasat ...
  Koprak oka
 • Agyr H şöhle bazaryndaky peýdasy gowy

  24-nji maý, Hytaýda ýeke-täk agyr H-şöhle önümçilik liniýasynyň Hytaý Baowu Masteel uzyn polat bölümi, işçiler ammar önümlerini barlaýarlar.Şu ýyldan başlap, kompaniýa öýde esasy taslamalaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin agyr H-şöhleli önümçilik enjamlarynyň artykmaçlyklaryny doly ýerine ýetirdi ...
  Koprak oka
 • 6-njy aprel polat säher habarlarynyň iň soňky bahasy

  [Gurluşyk polady] 2 gurluşyk polat bazaryň bahasy birneme ýokarlandy.Esasy şäherlerde arkaýynlygyň ortaça bahasy 5,135 ýuana / tonna bolup, öňki söwda gününden 37 ýuana / tonna ýokarlandy.Gijeki plastinka döwri ýapyldy.Irki gündogar Hytaý gurluşyk polat bazarynyň bahasy 20-30 ýuana / tonna ýokarlandy.Şanhaý h ...
  Koprak oka
 • Hytaýda demir öndürmek tehnologiýasynyň 60 ýyl ösüşi

  1949-njy ýylda Hytaý Halk Respublikasynyň döredilmeginden 1980-nji ýyllaryň başyna çenli Hytaýyň demir senagaty düýbüni tutdy.Azatlyga çykmazdan ozal köne Hytaýda polat pudagy gaty yza galypdy.1949-njy ýylda Hytaý Halk Respublikasy döredilende, poladyň ýyllyk önümçiligi ...
  Koprak oka
 • “Stean Steel Speed” Gonkongda wagtlaýyn hassahanany gurmaga kömek etdi

  7-nji martda “Linghang 27” gämisi üçünji partiýa kömek önümlerini alyp barýan howa menzilinden çykyp barýarka, Hytaý Baowu Baosteel Zhanjiang Steel epidemiýanyň öňüni almak üçin 14,000 tonna gyssagly kömek polatyny iberdi, bu bolsa 6 gün öň tamamlandy. asyl shema ...
  Koprak oka
 • Chinese delegation closing ceremony flag bearer Gao Tingyu entering the shoulder carrying Xu Mengtao

  Hytaý wekiliýetiniň ýapylyş dabarasynda baýdak göteriji Gao Tingýu, Su Mengtao göterip, egnine girýär

  Hytaý habarlar tory Pekin, 20-nji fewral Gao Tingyu we Hytaýyň sport wekiliýetiniň baýdak göterijileri Şu Mengtao, Şenbe güni agşam guşlaryň höwürtgesi milli stadionynda Pekin gyşky olimpiýa oýunlarynyň ýapylyş dabarasyna çykýarlar.Gao Tingyu altyn medal gazananlar ...
  Koprak oka
 • European standard steel and British standard steel

  Standardewropa standart polat we Iňlis standart polat

  Standardewropa standart polat: Gurluş çukur bölümleri EN10210 Gyzgyn emele gelen gurluş çukur bölümini öndürmek, EN 10210-2006 1 we 2. Standardewropanyň standart çukur bölümi bilen kadalaşdyrylýar.
  Koprak oka
 • TASLAMA KESELI

  Kompaniýamyz, Jinan Handan tizlik ýolunyň demirgazygynda, Pekin Jiulong demir ýolunyň günbataryndaky Liaocheng Ykdysady Ösüş Zonasynda, Şandong welaýatynyň paýtagty Jinandan 50 minutlyk aralykda ýerleşýär.Çingdao halkara deňiz portuna ýetmek üçin 1t diňe 3 sagatdan gowrak wagt gerek.sup bilen ...
  Koprak oka
 • Hyzmat taslamasy: Europeanewropa standarty, Iňlis standart burç polat, polat

  Kompaniýamyz 10 ýyldan gowrak ösüşden soň 2010-njy ýylda esaslandyryldy we bu kompaniýa Europeanewropanyň standart polat we Iňlis standart polat pudagynda öňdebaryjy boldy we özboluşly kompaniýa toparyny döretdi.Toparymyz diňe polat indusyň başynda däl ...
  Koprak oka